Inloggen

Privacy Statement

Dit privacybeleid is het beleid van Selexxyz HR consultancy
(kvk.nr: 54418232) (hierna Selexxyz).

SELEXXYZ is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van SELEXXYZ worden de contactgegevens en andere gegevens die u als onderdeel van het registratieproces heeft verstrekt, door SELEXXYZ vastgelegd en gebruikt om u de informatie te kunnen verstrekken waarom u hebt gevraagd. SELEXXYZ verwerkt uw persoonsgegevens ten einde uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst, alsmede voor onze overige dienstverlening, waaronder (doch niet uitsluitend) om klanten en/of door SELEXXYZ zorgvuldig geselecteerde derden van (nieuwe) producten, kandidaten en diensten op de hoogte te brengen en houden.

Indien u zich online aanmeldt wordt u geregistreerd als gebruiker van SELEXXYZ. Als geregistreerd gebruiker kunt u inloggen op de website van SELEXXYZ. U kunt op deze site een profiel aanmaken. Verder kunt u uw online sollicitaties bijhouden en ‘jobs by e-mail’ creëren.

Wij slaan enkele (registratie)gegevens van u op in uw ‘Selexxyz HR services’-omgeving. Deze gegevens zijn beschermd door uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens maken geen onderdeel uit van de onze SELEXXYZ kandidatendatabase en zijn niet toegankelijk voor klanten, tenzij u hier akkoord voor heeft gegeven. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment verwijderen en uw ‘Selexxyz HR services’-account op elk gewenst moment sluiten. Dit kan per email door te mailen naar info@selexxyz.nl of per telefoon op (043) 362 6254.

Vacatures per e-mail

Wanneer u zich bij ons heeft ingeschreven, dan worden uw contactgegevens gebruikt om u de laatste vacatures te sturen die overeenkomen met de criteria die u heeft opgegeven. U kunt deze mails deactiveren met uw eigen gebruikersnaam en paswoord. Dit kan ook per email door te mailen naar info@selexxyz.nl of per telefoon op (043) 362 6254.

Upload je CV

Indien u een profiel en CV invult op de website van SELEXXYZ, dan kunnen klanten van SELEXXYZ uw profiel en CV zoeken, raadplegen en downloaden via het internet. Uw profiel kan alleen geraadpleegd worden door een klant van SELEXXYZ indien u daarvoor toestemming hebt gegeven bij het invullen van uw profiel en CV.

Klanten die SELEXXYZ verzoeken om CV’s die voldoen aan uw profiel, ontvangen uw profiel en CV via e-mail. Het kan gaan om klanten op het terrein van arbeidsbemiddeling, consultancy of andere organisaties. SELEXXYZ is gerechtigd haar database te laten inzien door zorgvuldig geselecteerde derden, indien commerciële doelstellingen hiertoe nopen.

NB: uw huidige werkgever zou bij ons als klant geregistreerd kunnen zijn of een klant kunnen zijn van één van onze klanten. SELEXXYZ kan online sollicitaties niet beperken voor bepaalde klanten en is dientengevolge niet aansprakelijk voor de (eventuele voor U schadelijke) gevolgen van uw registratie.

U kunt er bij registratie voor kiezen om uw persoonsgegevens, profiel en CV (tijdelijk) af te schermen van klanten. U kunt er ook voor kiezen om uw profiel anoniem, dat wil zeggen zonder vermelding van persoon identificerende gegevens en uw CV, beschikbaar te stellen aan klanten. Uw gegevens worden dan onder een uniek nummer verstrekt. U kunt er dan zelf voor kiezen om uw identiteit te onthullen wanneer u antwoordt.
Indien u ervoor kiest een profiel in te vullen en uw CV te plaatsen in onze database, dan vertrouwen wij erop dat u uw gegevens up-to-date houdt. U dient uw CV tenminste iedere zes maanden te updaten, in het bijzonder indien uw contactgegevens gewijzigd zijn. Uw CV en profiel blijven 18 maanden in onze database bewaard. Indien blijkt dat uw gegevens gedurende deze periode niet (meer) correct zijn, zullen wij uw profiel en CV uit onze database verwijderen.

U kunt te allen tijde in uw account inloggen en uw gegevens wijzigen, op dat moment zullen wij uw CV en profiel in onze database terugplaatsen.

SELEXXYZ behoudt zich het recht voor om CV’s uit onze database te verwijderen waarvan de inhoud in strijd met de wet of anderszins aanstootgevend is.

SELEXXYZ zal geaggregeerde gegevens gebruiken om werkgelegenheidstrends in de verschillende industrieën te analyseren, zoals de gemiddelde salarishoogte. Deze informatie kan niet worden gekoppeld aan persoon identificerende gegevens.

Bescherming buiten EER

Wij wijzen u erop dat sommige van onze bezoekers gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het niveau van bescherming in Nederland.

Direct marketing

SELEXXYZ kan uw contactgegevens gebruiken voor het per e-mail verzenden van aanbiedingen voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die u heeft afgenomen. Indien u geen prijs stelt op informatie over dergelijke (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit bij het verzamelen van uw contactgegevens, of in reactie op een e-mail die u van ons ontvangt kenbaar maken. SELEXXYZ zal uw contactgegevens dan blokkeren. SELEXXYZ kan uw contactgegevens met uw toestemming ook gebruiken voor het verzenden van aanbiedingen per e-mail over andere producten en diensten van SELEXXYZ of zorgvuldig geselecteerde externe partijen. U kunt u hiervoor uitschrijven met behulp van uw eigen gebruikersnaam en paswoord. Dit kan per email door te mailen naar info@selexxyz.nl of per telefoon op (043) 362 6254.

Klikgedrag/Cookies

Op de websites van SELEXXYZ worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan SELEXXYZ haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

SELEXXYZ maakt op haar website gebruik van zogenoemde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-Selexxyz aplicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. SELEXXYZ gebruikt cookies om het gebruik van haar website te optimaliseren, het inloggen te vergemakkelijken, uw online handelen te administreren, alsmede uw instellingen en persoonsgegeven op te slaan/ te onthouden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. SELEXXYZ gebruikt deze dienst om bij te houden en Selexxyz raportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. SELEXXYZ heeft hier geen invloed op.

Op de websites van SELEXXYZ treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. SELEXXYZ is echter niet verantwoordelijk en nimmer aansprakelijk voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

De website is door het gebruik van de laatste beveiligingsmiddelen en 'firewalls' beveiligd tegen niet geautoriseerde toegang. SELEXXYZ gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw registratie. Evenwel is SELEXXYZ niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen of schade die voortvloeien uit uw vrijwillige registratie.

Recht op inzage en/of wijzigen van uw gegevens

Via “Mijn profiel” (uw persoonlijk account) op de website van SELEXXYZ heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij SELEXXYZ. Als u geen persoonlijk account heeft en u wilt inzage en/of wijzigingen aanbrengen aan uw gegevens dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij SELEXXYZ of via het algemeen telefoonnummer. Om gebruik te maken van deze dienst moet u zich legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

Recht op verwijderen van uw gegevens

Voor zowel kandidaten als contactpersonen van zakelijke relaties geldt dat indien zij willen dat gegevens definitief verwijderd worden binnen SELEXXYZ dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer. Om gebruik te maken van deze dienst, moet u zich legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

Recht op dataportabiliteit van uw gegevens

Wilt u uw gegevens overdragen aan een andere organisatie dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer. SELEXXYZ zal dan uw gegevens verzamelen en deze middels een beveiligde e-mail aan u overdragen. Om gebruik te maken van deze dienst moet u zich legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

Indien SELEXXYZ als verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van verwerkers dan zal SELEXXYZ vooraf aan de verwerking een verwerkingsovereenkomst met deze partij opstellen. Hierbij zullen tenminste dezelfde of zwaardere beveiligingsmaatregelen gelden als dat deze gegevens binnen SELEXXYZ verwerkt zouden worden.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door SELEXXYZ, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

E-mail: info@selexxyz.nl
Adres: Selexxyz HR services, Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE MAASTRICHT.
Telefoon: 043-3626254

Vermoeden van een Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande gegevens:

E-mail: info@selexxyz.nl
Adres: Selexxyz HR services, Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE MAASTRICHT.
Telefoon: 043-3626254

Wijzigingen

SELEXXYZ is gerechtigd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van SELEXXYZ.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2022.

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent